Miljö och Certifiering

Du får fönster med de starkaste beslagen som dessutom är tillverkade av det bästa virket. Allt detta utan att för den skull ge avkall på hållbarhet för miljö och kvalité.

Certifiering garanterar ett tryggt fönsterbyte

BF9K är ett lednings- och produktcertifieringssystem anpassat till byggbranschen. BF9K står för Byggföretagens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljösystem. BF9K har samma grundprincip som ISO 9001, 14001 och OHSAA 18001/AFS 2001:1. Skillnaden ligger i anpassningen till byggbranschen. BF9K möjliggör för företagen att svara upp mot kraven i PBL, miljöbalken, arbetsmiljölagen och annan anknuten lagstiftning. Mockfjärds Fönsterentreprenad är certifierade enligt BF9K.

 

Kostnadsfritt platsbesök med rådgivning

Boka rådgivning - Fastgiheter & BRF

Ska ni byta fönster i en fastighet?

Vi har stor erfarenhet av omfattande fönsterbyten i större fastigheter. Lämna gärna era uppgifter så tar vi kontakt med er.