Persienner

Våra persienner är frihängande och måttanpassas efter ditt fönsters storlek för ett effektivt solskydd. Alla våra persienner är med 25 mm breda lameller.

 

Hover to reveal persienner/1858
Persienn
1858
Hover to reveal persienner/7154
Persienn
7154
Hover to reveal persienner/4427
Persienn
4427
Hover to reveal persienner/0245
Persienn
0245
Hover to reveal persienner/0948
Persienn
0948
Hover to reveal persienner/4857
Persienn
4857
Hover to reveal persienner/4470
Persienn
4470
Hover to reveal persienner/0739
Persienn duo (mörk baksida)
1854
Hover to reveal persienner/8555
Persienn
8555
Hover to reveal persienner/P7154
Persienn
P 7154
Hover to reveal persienner/P0245
Persienn
P 0245
Hover to reveal persienner/P4470
Persienn
P 4470
Hover to reveal persienner/P0256
Persienn
P 0256